Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Unity"

Có 29 Kết quả tìm kiếm.

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Dương Ngọc Khánh

Dương Ngọc Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Anh Tâm

Nguyễn Anh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chuyên

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Duy Khánh

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Unity"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

2019-09-30
8,000,000 - 20,000,000