Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PHP"

Có 97 Kết quả tìm kiếm.

Abbb

Abbb

Abc

Kỹ năng: PHPNodeJS

Kinh nghiệm: 2 năm

hth

hth

Cong Danh

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phi Hùng

Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Trương Ngọc Hải

Trương Ngọc Hải

Trương Ngọc Hải

Kỹ năng: PHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

nguyen doan thao

nguyen doan thao

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: PHPASP.NET

Kinh nghiệm: 2 năm

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

abc

abc

Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PHP"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Thực tập PHP

2019-08-31
Thương lượng

PHP Developer

2019-08-31
15,000,000 - 30,000,000

Backend Developer

2019-09-30
12,000,000 - 20,000,000

Lập trình Front-End PHP

2019-08-31
12,000,000 - 15,000,000

PHP Developer

2019-08-30
20,000,000 - 30,000,000