Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C#"

Có 73 Kết quả tìm kiếm.

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Senior Developer

Senior Developer

Đinh Trung Kiên

Kỹ năng: Java.NETC#HTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Văn Đinh Nhật Minh

Văn Đinh Nhật Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C#"