Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "AngularJS"

Có 20 Kết quả tìm kiếm.

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Dân

Trần Dân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "AngularJS"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

MasterCoder/Senior Developer

2019-07-23
23,000,000 - 46,000,000