Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 71 Kết quả tìm kiếm.

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Senior Developer

Senior Developer

Đinh Trung Kiên

Kỹ năng: Java.NETC#HTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Văn Đinh Nhật Minh

Văn Đinh Nhật Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Luật Nt

Luật Nt

Kỹ năng: PHPASP.NET.NETC#Java

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"