Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng ".NET"

Có 77 Kết quả tìm kiếm.

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Trung Bùi

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Nam Định

Trần Nam Định

Trần Nam Định

Kỹ năng: .NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Profile

Profile

Trịnh Du Long

Kỹ năng: PHP Laravel.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng ".NET"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.