Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Java"

Có 64 Kết quả tìm kiếm.

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

HR Devwork

Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Senior Developer

Senior Developer

Đinh Trung Kiên

Kỹ năng: Java.NETC#HTML5

Kinh nghiệm: 1 năm

Java developer Back end

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trần Văn Phước

Trần Văn Phước

Kỹ năng: PHPJava

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ sơ

Hồ sơ

Trần Văn Hải

Kỹ năng: Java

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Java"