Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 473 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Khánh Nhung

Phạm Khánh Nhung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Ánh Sương

Phạm Thị Ánh Sương

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Tấn Tài

Phan Tấn Tài

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Trung

Vũ Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Mỹ Hằng

Trịnh Mỹ Hằng

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chử Quốc Phương

Chử Quốc Phương

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Phan Nguyễn Quỳnh Thy

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 187 Kết quả tìm kiếm.

[Devwork] Graphic Designer

2019-03-28
Thương lượng

[Devwork] Graphic Designer

2019-03-28
Thương lượng

[Devwork] Software QA (Automation)

2019-03-30
20,000,000 - 30,000,000

[Devwork] 02 Business Analyst

FSI

2019-03-30
Thương lượng

[Devwork] 02 Project Manager

FSI

2019-03-21
Thương lượng

[Devwork] UI-UX Designer

2019-02-28
Thương lượng

[Devwork] Urgent: Nhân viên Tester

2019-02-28
11,000,000 - 18,000,000

[Devwork] Product Designer (UI-UX)

2019-01-31
Thương lượng

[Devwork] Software Quality Assurance

2019-01-31
20,000,000 - 30,000,000

[Devwork] Engagement Manager

2019-01-31
Thương lượng