Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

Ngôn Đức Hòa

Ngôn Đức Hòa

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nghia Huynh Hieu

Nghia Huynh Hieu

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Đan Thanh

Nguyễn Thị Đan Thanh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đào Minh Nhựt

Đào Minh Nhựt

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Đinh Thụ

Đinh Thụ

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Anh Tiến

Nguyễn Anh Tiến

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Quang Anh

Trần Quang Anh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

William Bui

William Bui

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 146 Kết quả tìm kiếm.

[Devwork] Web Game - Senior Tester / QA

2019-03-30
18,000,000 - 23,000,000

[Devwork] Graphic Designer

2019-03-28
Thương lượng

[Devwork] Graphic Designer

2019-03-28
Thương lượng

[Devwork] Software QA (Automation)

2019-03-30
20,000,000 - 30,000,000

[Devwork] 02 Business Analyst

FSI

2019-03-30
Thương lượng

Front-end Developer (AngularJS / Vuejs)

gnt

2019-10-31
Thương lượng

05 Games Developer (Cocos2D-X/Unity)

gnt

2019-10-31
Thương lượng

[Urgent] Project Manager (Japan/English)

gnt

2019-10-31
Thương lượng

[All Levels] BACK-END JAVA DEVELOPER

gnt

2019-10-31
Thương lượng

05 PHP Developers ( HTML5, CSS)

2019-10-31
7,000,000 - 20,000,000

Automation Tester ( QA QC/Japanese)

2019-10-31
7,000,000 - 20,000,000

PHP Team Leader - Up to $2000

2019-10-31
Thương lượng

05 QA QC / Testers

2019-10-31
Thương lượng

Software Tester

2019-10-31
7,000,000 - 15,000,000