Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tất cả skill"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

Lê Thị Thanh Liên

Lê Thị Thanh Liên

Lê Thị Thanh Liên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

le thi xuan quynh

le thi xuan quynh

Le Thi Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

trầnliên

trầnliên

trầnliên

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

abc

abc

Le Thi Xuan Quynh

Kỹ năng: Tất cả skillPHP

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Tuấn Khang

Nguyễn Tuấn Khang

Nguyễn Tuấn Khang

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Việt Chinh

Nguyễn Việt Chinh

Chinh

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân

Nhân

Lê Nhân

Kỹ năng: Tất cả skill

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thủy

Hoàng Thị Thủy

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Tất cả skill"