Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Android"

Có 20 Kết quả tìm kiếm.

Huỳnh Khánh Duy

Huỳnh Khánh Duy

Kỹ năng: AndroidJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Như Quỳnh

Lê Như Quỳnh

Lê Như Quỳnh

Kỹ năng: Android

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi phương ngân

Bùi phương ngân

Phương Ngân Bùi

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

Thái Bá Quyền

Thái Bá Quyền

Quỳnh Lê

Kỹ năng: AndroidPHPJava

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Kỹ năng: AndroidMobile Apps

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Đức Nguyên

Trần Đức Nguyên

Trần Đức Nguyên

Kỹ năng: AndroidC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Android"

Có 16 Kết quả tìm kiếm.

IOS/ Android/ Cross-platform

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Middle Android (onsite Kim Mã)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Android Dev (onsite Kim Mã)

31-12-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Mobile Developer (IOS/Android)

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Fresher Android Dev

30-11-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Android Dev

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

React Native Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Mobile App Developer

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Android Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Android Dev

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Android Developer (Junior)

31-12-2021
10,000,000 ~ 15,000,000