Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Software Architecture"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

hot

Technical Leader

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Technical Architect

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000