Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C++"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

Lê Thùy Dung

Lê Thùy Dung

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

4

4

phạm Văn Đạt

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: 3 năm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Duy Trường

Nguyễn Duy Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C++"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

[HN] Teamlead .Net

2019-09-30
18,000,000 - 30,000,000