Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "C++"

Có 25 Kết quả tìm kiếm.

Ngọc Test1

Ngọc Ngọc Test

Kinh nghiệm: 2 năm

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan + test

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Thùy Dung

Lê Thùy Dung

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Phan Xuân Trình

Kỹ năng: C++C#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Duy Trường

Nguyễn Duy Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh

Kỹ năng: C++

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "C++"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Senior Web Developer (Ruby/ Python/ C++)

2019-11-30
40,000,000 - 50,000,000

[HN] Teamlead .Net

2019-11-30
18,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên .Net

2019-11-29
12,000,000 - 20,000,000

IT- Lập Trình Viên

VNP

2019-11-30
7,000,000 - 10,000,000