Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Kỹ năng: AndroidMobile Apps

Kinh nghiệm: 2 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình App: FLUTTER, IOS, ANDROID

30-04-2020
7,000,000 ~ 10,000,000