Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

123

123

Anh Phương

Kỹ năng: Mobile Apps

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Hoàng

Ngọc bella

Kỹ năng: Mobile Apps

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Nhật Lệ

HR Freelancer

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

React native

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên React native

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

React Native

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

Unity Developer (Games, C#)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên mobile

2019-12-30
8,000,000 - 16,000,000

Lập trình viên Android

2019-11-30
8,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên iOS

2019-11-30
8,000,000 - 30,000,000