Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Đỗ Khắc Chung

Kỹ năng: AndroidMobile Apps

Kinh nghiệm: 2 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Mobile Apps"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Sr. Mobile Dev (React Native)

30-04-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

[ Remote ] Mobile Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Mobile App Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000