Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Game"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

3D motion designer (Dev)

30-11-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

3D motion designer (Leader)

30-11-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

2D Artist

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000