Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "AI"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Junior Develop

31-10-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Senior Develop

31-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

Senior Business Analyst

30-11-2020
20,000,000 ~ 30,000,000