Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "DevOps"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Senior Systems Engineer (Senior DevOps Engineer)

31-10-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

DevOps Engineer

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

DevOps Developer

30-09-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

System/Devops Engineer

30-11-2021
1,150 ~ 1,440

DevOps Engineer

30-11-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

DevOps Engineer

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000