Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "DevOps"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Senior DEVOPS Engineer (HCM)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle DevOps Engineer (ĐN)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

DevOps Engineer (Leader)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

DevOps Engineer (Middle/Senior)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior DEVOPS Engineer

31-05-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Junior DEVOPS Engineer

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000