Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "VueJS"

Có 16 Kết quả tìm kiếm.

PHP Developer (PHP, Laravel, ReactJS, VueJS)

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Vuejs Developers - Mid level

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Vuejs Developers – Junior

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Frontend JS Developer

30-11-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

MIDDLE FRONT-END DEVELOPER

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Lập trình Node JS, VueJS

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình NodeJS, VueJS

31-10-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

FRONTEND DEVELOPER

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Front end Developer

31-10-2021
20,000,000 ~ 30,000,000