Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Angular"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

FRONT-END TECHLEAD (REACT/VUE/ANGULAR/FLUTTER)

AHT

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Thực tập sinh Angular

31-12-2021
5,000,000 ~ 7,000,000

Senior Frontend Engineer

30-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Angular Developer

30-12-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Angular Developer (Middle)

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Angular Developer (Fresher/Junior)

31-12-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

SENIOR JAVASCRIPT DEVELOPER (Angular)

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior Fullstack .Net

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle Fullstack .Net

28-02-2022
20,000,000 ~ 25,000,000

Junior Fullstack .Net

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

FRONTEND DEVELOPER

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lâp trình viên Front-end (Angular)

28-02-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình Angular

28-02-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

Front-end Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 25,000,000