Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Angular"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Fullstack Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

FRONTEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên Angular (Onsite)

31-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Senior Software Engineer (Frontend)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập trình Angular

15-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Angular Developer

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000