Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi phương ngân

Bùi phương ngân

Phương Ngân Bùi

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Trần Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

IOS Dev

15-10-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

IOS Dev

15-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

TUYỂN DỤNG GẤP 2 LẬP TRÌNH VIÊN IOS

09-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập trình App: FLUTTER

30-11-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Mobile developer ( Native / Ionic)

30-11-2020
15,000,000 ~ 20,000,000