Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

Ngọc Test1

Ngọc Ngọc Test

Kinh nghiệm: 2 năm

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan + test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Trần Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

iOS Dev

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

IT SOFTWARE

HRS

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

iOS Developer

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

iOS Engineer - Lập Trình Viên iOS

2019-12-31
20,000,000 - 25,000,000

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

2019-11-30
8,000,000 - 25,000,000

Lập trình viên mobile

2019-12-30
8,000,000 - 16,000,000

BrSE

2019-11-30
Thương lượng

Tuyển dụng Lập trình viên

PAL

2019-11-30
15,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên iOS

2019-11-30
8,000,000 - 30,000,000