Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Đình Bảo

Nguyễn Đình Bảo

Nguyễn đình bảo

Kỹ năng: iOS

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSObjective C

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi phương ngân

Bùi phương ngân

Phương Ngân Bùi

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Trần Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

REACT NATIVE DEVELOPER

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Mobile Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

01-05-2020
8,000,000 ~ 25,000,000

BrSE

01-05-2020
Thương lượng

Tuyển dụng Lập trình viên

PAL

01-05-2020
15,000,000 ~ 30,000,000