Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

agfdhs

Võ Thị Trà

Kỹ năng: iOSASP.NET

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi phương ngân

Bùi phương ngân

Phương Ngân Bùi

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Trần Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên IOS

15-05-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

React Native Dev

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

IOS Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

[ Remote ] Mobile Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

iOS Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000