Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thảo Thảo

Ngọc bella

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Tiến Dũng

Trần Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt

Kinh nghiệm: 3 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình Mobile

NIW

31-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

React Native Developer

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

iOS Developer

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

iOS Developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

iOS Developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

iOS Engineer - Lập Trình Viên iOS

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

29-02-2020
8,000,000 - 25,000,000