Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Thị Phương Dung

Phạm Thị Phương Dung

Phương Dung

Kỹ năng: iOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

agfdhs

Võ Thị Trà

Kỹ năng: iOSASP.NET

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi phương ngân

Bùi phương ngân

Phương Ngân Bùi

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.