Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "iOS"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Thành Phong

Nguyễn Thành Phong

Nguyễn Thành Phong

Kỹ năng: iOSAndroid

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Kỹ năng: C++Mobile AppsiOS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thảo Thảo

Thảo Thảo

Ngọc bella

Kỹ năng: Tất cả skilliOS

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Linh

Linh

HR Freelance

Kỹ năng: iOS

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Hồ Cao Thiên Duy

Kỹ năng: iOSMobile Apps

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nam VT

Nam VT

HR Freelancer

Kỹ năng: PHPNodeJSiOS

Kinh nghiệm: 4 năm

ABC

ABC

<img src> {{ $b }}

Kỹ năng: PHPiOS

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Bá Chung

Bùi Bá Chung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Trường Anh

Nguyễn Đức Trường Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Xuân Y Khoa

Hồ Xuân Y Khoa

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "iOS"

Có 40 Kết quả tìm kiếm.

iOS Engineer - Lập Trình Viên iOS

2019-10-31
9,500,000 - 30,000,000

iOS Developer

2019-09-30
10,000,000 - 20,000,000

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

2019-09-30
8,000,000 - 25,000,000