Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "React Native"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Tuấn Tài

Ngô Tuấn Tài

ngô tuấn tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tang Duong Nhat Huy

Tang Duong Nhat Huy

Mai Tran

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "React Native"

Có 7 Kết quả tìm kiếm.

Senior Software Engineer (Mobile)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Senior React Native

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

React-native

31-08-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior Javascript Developer

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Mobile Apps Developer (React Native)

31-08-2021
25,000,000 ~ 30,000,000