Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "React Native"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Tuấn Tài

Ngô Tuấn Tài

ngô tuấn tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tang Duong Nhat Huy

Tang Duong Nhat Huy

Mai Tran

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "React Native"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

Senior Frontend Developer

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

React-native

30-04-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

[ Remote ] Mobile Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

React Native Developer

30-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Javascript Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Mobile Apps Developer (React Native)

31-05-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

React Native (Onsite Cát Linh)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000