Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "React Native"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Tuấn Tài

Ngô Tuấn Tài

ngô tuấn tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tang Duong Nhat Huy

Tang Duong Nhat Huy

Mai Tran

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "React Native"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Product manager/Leader

28-02-2021
500,000 ~ 550,000

Senior Javascript Developer

28-02-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Junior ReactNative Dev

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

React Native Developer

31-01-2021
10,000,000 ~ 20,000,000