Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "React Native"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Tuấn Tài

Ngô Tuấn Tài

ngô tuấn tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tang Duong Nhat Huy

Tang Duong Nhat Huy

Mai Tran

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "React Native"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

FRONT-END TECHLEAD (REACT/VUE/ANGULAR/FLUTTER)

AHT

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

REACT NATIVE DEVELOPER (Onsite)

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

React Native Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình viên React Native

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Frontend Engineer

30-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Techlead

28-02-2022
30,000,000 ~ 40,000,000

Nhân Viên Lập Trình Viên React Native

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Front-end Developer

31-12-2021
20,000,000 ~ 25,000,000