Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "React Native"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Tuấn Tài

Ngô Tuấn Tài

ngô tuấn tài

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tang Duong Nhat Huy

Tang Duong Nhat Huy

Mai Tran

Kỹ năng: React Native

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "React Native"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Junior ReactNative Dev

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

React Native

30-11-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Fresher – ReactNative / Ionic

30-11-2020
7,000,000 ~ 10,000,000