Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Telesale"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

DƯƠNG NGỌC LẸ

DƯƠNG NGỌC LẸ

NGỌC LẸ DƯƠNG

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Telesale"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.