Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Telesale"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

DIGITAL MARKETING

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

Giám đốc kinh doanh (lĩnh vực phần mềm)

29-02-2020
35,000,000 - 40,000,000

Chuyên viên Kinh doanh lĩnh vực phần mềm

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000