Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "AI Engineer"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Hachinet - Vinh Java

31-05-2020
5,000,000 ~ 7,000,000

AI/data mining engineer

31-05-2020
30,000,000 ~ 35,000,000