Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Sale Man"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Đà

Nguyễn Văn Đà

Lê Tuấn Dũng

Kỹ năng: Sale Man

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Sale Man"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.