Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Sale Man"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Đà

Nguyễn Văn Đà

Lê Tuấn Dũng

Kỹ năng: Sale Man

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Sale Man"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Giám đốc kinh doanh dự án

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

30-09-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Customer Service staff

16-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Chuyên viên Kinh doanh

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000