Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Sale Man"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Đà

Nguyễn Văn Đà

Lê Tuấn Dũng

Kỹ năng: Sale Man

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Sale Man"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Sales IT (Leader)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Chuyên Viên Tuyển Sinh

31-05-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Chuyên viên Kinh doanh

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000