Kỹ năng

Danh sách công việc có kỹ năng "Sale Man"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Sale Support

13-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

Chuyên viên triển khai phần mềm

DCV

28-02-2020
7,000,000 - 10,000,000

Giám đốc kinh doanh (lĩnh vực phần mềm)

29-02-2020
35,000,000 - 40,000,000

Chuyên viên Kinh doanh lĩnh vực phần mềm

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000