Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Admin IT"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Admin IT"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

IT System Administrator

2019-11-25
Thương lượng

IT Support

2019-11-15
10,000,000 - 15,000,000

IT System

2019-11-30
18,000,000 - 25,000,000