Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Admin IT"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Admin IT"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình Game

2019-10-26
3,000,000 - 10,000,000