Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HR"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Đặng Thị Mùi

Đặng Thị Mùi

jane dang

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Tống Thị Thanh Tuyền

Tống Thị Thanh Tuyền

Tống Thị Thanh Tuyền

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên