Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "HR"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Đặng Thị Mùi

Đặng Thị Mùi

jane dang

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Tống Thị Thanh Tuyền

Tống Thị Thanh Tuyền

Tống Thị Thanh Tuyền

Kỹ năng: HR

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "HR"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Chuyên viên tuyển dụng IT

30-09-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Recruitment Leader

31-12-2021
20,000,000 ~ 25,000,000