Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Business Analyst

31-10-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

BUSINESS ANALYST

31-10-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Business Analyst

30-11-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Business Analyst

30-11-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

Product Owner

30-11-2020
20,000,000 ~ 30,000,000