Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Business Analyst

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Business Analyst (No-Code/Low-Code Platform)

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Business Analyst (onsite Nguyễn Chí Thanh)

28-02-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

BUSINESS ANALYST

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Business Analyst

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000