Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Business Analyst (BA)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Business Analyst

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Business Analyst

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

TRƯỞNG NHÓM PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Business Analyst - Upto $1200

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Business Analyst (onsite Nguyễn Chí Thanh)

30-04-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Business Analyst (onsite Lê Ngọc Hân)

30-04-2021
10,000,000 ~ 20,000,000