Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Phân tích nghiệp vụ -BA"

Có 17 Kết quả tìm kiếm.

BUSINESS ANALYST (MIDDLE-SENIOR)

AHT

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

BUSINESS ANALYST (Onsite)

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

BUNINESS ANALYST

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Business Analyst

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

Business Analyst Lead

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

Chuyên viên kỹ thuật dự án

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Business Analyst

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

Business Analyst

28-02-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

BUSINESS ANALYST (Senior/Leader)

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

Business Analyst (BA)

28-02-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Business Analyst

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

TRƯỞNG NHÓM PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000