Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Comtor"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Comtor"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Comtor tiếng Nhật

31-03-2020
15,000,000 - 20,000,000

Japanese IT Comtor / BrSE

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000