Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 70 Kết quả tìm kiếm.

agfdhs

Võ Thị Trà

Kỹ năng: iOSASP.NET

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

Senior Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Middle lập trình viên Asp.Net

22-08-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

Lập Trình Viên Asp.Net

22-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập Trình Viên Web Application (Asp .Net/Mvc)

15-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Middle .NET Developer

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Senior .NET Developer

31-07-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

.NET Developer (C#, Asp.NET)

31-07-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Fullstack Engineer

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập trình viên .NET

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000