Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 61 Kết quả tìm kiếm.

Lê Thị Tét

Xuan Quynh test

Kỹ năng: PHPASP.NETAndroid

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

trần thị mai

trần thị mai

Le Thi Xuan + test

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Quang Hường

Huỳnh Quang Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Developer .NET

2019-11-17
10,000,000 - 15,000,000

Lập trình viên .NET

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên .NET

NIW

2019-11-30
7,000,000 - 10,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

2019-11-20
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên

2019-12-31
- 7,000,000

.Net Developer

2019-11-29
12,000,000 - 25,000,000

Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-11-30
7,000,000 - 15,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

2019-11-30
10,000,000 - 18,000,000

Tuyển dụng C# developer

2019-11-30
10,000,000 - 15,000,000

.NET Developer (C#, ASP.NET)

2019-11-30
7,000,000 - 15,000,000