Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 70 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Thị Ngọc

HR freelancer

Kỹ năng: PHPNodeJSASP.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

.NET DEVELOPER

31-08-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

30-07-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

30-07-2020
10,000,000 ~ 15,000,000