Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 68 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lâm Chương

Lâm Chương

LÂM CHƯƠNG

Kỹ năng: PHPC++JavaASP.NET

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

trần thị mai

Le Thi Xuan test

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

C#

30-04-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

.Net Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

.Net Developer onsite tại Nhật

01-05-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập Trình Viên NodeJS

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên Windows Form (.NET, C#)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập Trình Viên Web APP .NET MVC

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000
hot

.NET Developer (C#, ASP.NET)

01-05-2020
7,000,000 ~ 15,000,000