Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ASP.NET"

Có 76 Kết quả tìm kiếm.

nguyen cong danh

nguyen cong danh

Danh Nguyễn Công

Kỹ năng: PHPASP.NET.NET

Kinh nghiệm: 1 năm

nguyen doan thao

nguyen doan thao

Nguyễn Doãn Minh Thảo

Kỹ năng: PHPASP.NET

Kinh nghiệm: 2 năm

Kiên Đinh

Kiên Đinh

Đinh Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Huiwng Bình

Nguyễn Thị Huiwng Bình

Nguyễn Thị Hương Bnhf

Kỹ năng: ASP.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Quang Trung

Bùi Quang Trung

Trung Bùi

Kỹ năng: ASP.NET.NETCSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hoàng Ngọc Thắng

Hoàng Ngọc Thắng

Tieuquetu37

Kỹ năng: PHPASP.NETC++.NET

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh

Kỹ năng: ASP.NET.NETC#

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Đinh Trung Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ASP.NET"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

.Net Developer

2019-09-30
12,000,000 - 25,000,000

Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-10-19
7,000,000 - 15,000,000

Web Developer - Lập trình viên Web

2019-10-17
7,000,000 - 15,000,000

Tester

2019-10-18
7,000,000 - 9,000,000