Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Trưởng phòng IT"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Tiến Dũng

Dũng Sói Vlog

Kỹ năng: Trưởng phòng IT

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thanh Chiến

Nguyễn Thanh Chiến

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Tô Ngọc Lân

Tô Ngọc Lân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên