Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Trưởng phòng IT"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Thanh Chiến

Nguyễn Thanh Chiến

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Tô Ngọc Lân

Tô Ngọc Lân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên