Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 118 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

Junior Software Engineer

05-02-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

FULL-STACK DEVELOPER

31-01-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Web system SE

28-02-2021
300,000 ~ 350,000

Leader/Dev Web system

31-01-2021
300,000 ~ 350,000

Product manager/Leader

28-02-2021
500,000 ~ 550,000

Senior Javascript Developer

28-02-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Hybrid Developer (onsite Nguyễn Chí Thanh)

28-02-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Junior ReactNative Dev

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

Front-end ReactJS

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000