Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 119 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Fresher developer (React Native)

30-06-2020
7,000,000 ~ 10,000,000

Middle/Senior Dev (React Native Engineer)

30-06-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN NodeJS

30-06-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Ruby on Rails Developer

14-06-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Front-end Dev(Javascript, VueJS, CSS)

31-07-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

Java Developers

29-06-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình React JS, Node JS, AngularJS

30-07-2020
7,000,000 ~ 10,000,000

Lập trình viên PHP

15-06-2020
10,000,000 ~ 15,000,000