Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 98 Kết quả tìm kiếm.

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Chu Quang Ngọc

Chu Quang Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Minh Viễn

Phạm Minh Viễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Duy Trường

Nguyễn Duy Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 18 Kết quả tìm kiếm.

Javascript developer

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

Senior JavaScript Web developer

29-02-2020
30,000,000 - 35,000,000

Web Developer

31-03-2020
10,000,000 - 15,000,000

Developer playable ads

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Senior Front-end Developer

21-01-2020
20,000,000 - 25,000,000

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

SENIOR BACKEND DEVELOPER (SPRING BOOT)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

Web Application Developer

29-02-2020
10,000,000 - 15,000,000

Thực tập sinh React

30-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

Front-end Developer (React JS)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

Lập trình viên PHP

30-01-2020
20,000,000 - 25,000,000

React Native Developer

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

[HN] Teamlead Java

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000