Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 113 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 15 Kết quả tìm kiếm.

FRONT END WEB APP DEVELOPER

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

SENIOR WEB DEVELOPER

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

JUNIOR FRONT-END DEVELOPER

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Full-stack Engineer

31-10-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Frontend Developer

31-10-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

JAVA DEVELOPER - FULLSTACK (HCM)

31-10-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Backend Developer

31-10-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Frontend Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Software Engineer (Javascript/Tokyo)

31-10-2021
250,000 ~ 300,000

Front-end ReactJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình viên SAP ABAP

30-09-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

.NET Developer

30-09-2021
15,000,000 ~ 20,000,000