Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 117 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

FRONTEND DEVELOPER

30-11-2020
20,000,000 ~ 30,000,000
hot

Front-end ReactJS

31-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

Junior ReactNative Dev

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên PHP

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000