Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Javascript"

Có 114 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Mạnh Tường

Lê Mạnh Tường

Nguyễn phương linh

Kỹ năng: HTML5CSS3Javascript

Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN NGỌC CHI

NGUYỄN NGỌC CHI

Nguyễn Quốc Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Lê Đức Thanh

Kỹ năng: JavascriptJava

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Javascript"

Có 28 Kết quả tìm kiếm.

hot

React Native Developer

2019-10-31
16,000,000 - 26,000,000

[HN] Teamlead Java

2019-09-30
20,000,000 - 25,000,000

Front-end Developer (ReactJS, NodeJS, NextJS)

NBM

2019-09-30
10,000,000 - 25,000,000

Java web

DCV

2019-09-29
15,000,000 - 25,000,000

Front-end Web Developer

NIW

2019-09-29
8,000,000 - 25,000,000

Mobile Developer

2019-09-29
8,000,000 - 20,000,000