Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "CSS3"

Có 121 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Văn Mạnh

Phạm Văn Mạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Ngọc Thuận

Ngọc Thuận

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "CSS3"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Java Full Stack Developer

25-12-2020
1,200 ~ 1,550