Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "CSS3"

Có 101 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Hoàn Giao

Nguyễn Hoàn Giao

Trần Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Chu Quang Ngọc

Chu Quang Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Minh Viễn

Phạm Minh Viễn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Duy Trường

Nguyễn Duy Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "CSS3"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Senior Front-end Developer

21-01-2020
20,000,000 - 25,000,000

SENIOR FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

React Native Developer

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000