Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "CSS3"

Có 116 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Lê Tới

Nguyễn Lê Tới

Tới Nguyễn

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Tiến Sỹ

Phạm Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "CSS3"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Angular (Onsite)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Web Developer

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

Frontend Dev(VueJS, CSS, HTML)

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

FRONT END WEB APP DEVELOPER

28-02-2022
25,000,000 ~ 35,000,000

JUNIOR FRONT-END DEVELOPER

28-02-2022
10,000,000 ~ 15,000,000

Frontend Developer

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000