Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Project Manager"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Quang Phát

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Kế Lộc

Nguyễn Kế Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Project Manager"

Có 14 Kết quả tìm kiếm.

IT PROJECT MANAGER

AHT

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

PM

31-01-2022
350,000 ~ 400,000

Project Manager / Delivery Manager

31-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Project Manager

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

PROJECT MANAGER

28-02-2022
20,000,000 ~ 30,000,000

PROJECT MANAGER

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Project Manager (HN)

31-12-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

PROJECT MANAGER

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Project Manager

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Project Manager

28-02-2022
40,000,000 ~ 50,000,000

SENIOR PROJECT MANAGER

31-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000