Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Project Manager"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Quang Phát

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Kế Lộc

Nguyễn Kế Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Project Manager"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Offshore manager

28-02-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Project Manager for eCommerce projects

31-01-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Brse làm việc tại Nhật Bản

31-01-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Project Manager - Quản Trị Dự Án

31-01-2021
30,000,000 ~ 40,000,000