Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "TeamLead"

Có 30 Kết quả tìm kiếm.

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Quang Phát

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "TeamLead"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

1 BrSe kiêm Manager

29-02-2020
40,000,000 - 50,000,000

Trưởng phòng Quản trị hệ thống

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000