Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "TeamLead"

Có 30 Kết quả tìm kiếm.

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Quang Phát

Trần Quang Phát

Kinh nghiệm: 4 năm

Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Trọng Tâm

Nguyễn Trọng Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Hữu Lộc

Bùi Hữu Lộc

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "TeamLead"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

C++ Technical Leader

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Java Leader

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

DevOps Engineer (Leader)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Technical Leader (NodeJS/PHP)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

System Team Lead

30-04-2021
2,400 ~ 2,880

TRƯỞNG NHÓM PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Recruitment Leader

31-12-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

Chef Technology Officer (CTO)

30-04-2021
40,000,000 ~ 50,000,000