Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tester"

Có 35 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

trần văn vương

vũ thúy

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 2 năm

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Yến

Vũ Yến

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Thị Quỳnh Trang

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Tester"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

SENIOR QA ENGINEER

31-07-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Nhân viên Tester

30-05-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Mid/Senior Tester (QA/QC)

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Mid/Senior Automation Tester

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Tester

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

[VelaCorp HN] Automation Tester

31-05-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Senior TESTER

31-05-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Business Analyst - Upto $1200

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Manual Test onsite

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000