Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tester"

Có 35 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

trần văn vương

vũ thúy_[H]

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 2 năm

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Yến

Vũ Yến

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Thị Quỳnh Trang

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Tester"

Có 25 Kết quả tìm kiếm.

QA Tester (Junior/Middle)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Test Lead

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

TESTER (SENIOR/LEAD)

AHT

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

TESTER

AHT

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Software tester (junior)

31-01-2022
10,000,000 ~ 15,000,000

Software tester (Senior)

31-01-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

Tester (HCM)

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Tester

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

Tester (Member/Lead)

31-12-2021
200,000 ~ 250,000

AUTOMATION TESTER

28-02-2022
15,000,000 ~ 25,000,000

Software Tester /QA QC (Mobile Apps)

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

Manual Tester (onsite Hoàn Kiếm)

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Tester (onsite)

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Senior/ Testlead

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

SENIOR TESTER

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000

Automation Tester

31-12-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Automation Test Engineer

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Tester

28-02-2022
10,000,000 ~ 20,000,000