Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Tester"

Có 35 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: 2 năm

trần văn vương

vũ thúy

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 2 năm

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Hàn Thị Tường Vi

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Yến

Vũ Yến

Vũ Yến

Kỹ năng: Tester

Kinh nghiệm: 1 năm

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Thị Quỳnh Trang

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Tester"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Tester

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Manual Test (onsite Lê Ngọc Hân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Tester

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Testlead

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Test Director

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Automation Test

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Automation Tester

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Auto Test (onsite)

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Manual Tester Onsite Hoàn Kiếm

31-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Manual Test onsite

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000