Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 23 Kết quả tìm kiếm.

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình viên Frontend

NIW

30-04-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Lập trình viên NodeJS

NIW

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Web Technical Leader

01-05-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

Senior Web Developer (HCM)

01-05-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập Trình Viên NodeJS

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Web Application Developer

01-05-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

NodeJS Developer

29-04-2020
15,000,000 ~ 20,000,000
hot

Nodejs Developer

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Full-Stack Developer

01-05-2020
18,000,000 ~ 35,000,000

[Remote] Backend Developer

01-05-2020
1,500 ~ 2,000

Backend Developer (Python/ NodeJS)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000