Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 22 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

WEB DEVELOPER

31-10-2020
10,000,000 ~ 15,000,000

Junior Develop

31-10-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Senior Develop

31-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

Lập trình viên NodeJS (Onsite)

30-11-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Fullstack Engineer

30-11-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Nodejs Developer

30-11-2020
20,000,000 ~ 25,000,000