Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 17 Kết quả tìm kiếm.

Abbb

Abbb

Abc

Kỹ năng: PHPNodeJS

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nam VT

Nam VT

HR Freelancer

Kỹ năng: PHPNodeJSiOS

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

sVdv

sVdv

4nan

Kinh nghiệm: 1 năm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Front-end Developer (ReactJS, NodeJS, NextJS)

NBM

2019-09-30
10,000,000 - 25,000,000

Backend Developer

2019-09-30
12,000,000 - 20,000,000

Nodejs Developer

2019-09-30
20,000,000 - 30,000,000