Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

danh d

danh d

danh test uv

Kỹ năng: NodeJSPHP

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 16 Kết quả tìm kiếm.

Middle Web Dev

15-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Senior Lập trình Node JS, VueJS

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Lập trình NodeJS, VueJS

30-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

BACKEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Backend

31-08-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Full Stack Developer

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

NodeJS Developer

31-08-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Technical Leader (NodeJS/PHP)

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

NodeJS/Fullstack (NodeJS/ReactJS)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Web Technical Leader

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Senior Javascript Developer

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Nodejs Developer

30-09-2021
20,000,000 ~ 25,000,000