Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Ngọc Tuyên

Bùi Ngọc Tuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

CV

CV

Trang Hai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thiên Sinh

Nguyễn Thiên Sinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Minh Thụy

Lê Minh Thụy

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 13 Kết quả tìm kiếm.

NodeJS Developer

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

NodeJs Developer

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Web Developer (Nodejs/ Reactjs/ Vuejs)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

PHP DEVELOPER

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

Front-end Developer (ReactJS, NodeJS, NextJS)

NBM

2019-11-30
10,000,000 - 25,000,000

Backend Developer

2019-11-30
12,000,000 - 20,000,000

Nodejs Developer

2019-11-30
20,000,000 - 30,000,000

Full-Stack Developer

2019-11-30
18,000,000 - 35,000,000

[Remote] Backend Developer

2019-11-30
1,500 - 2,000

MasterCoder/Senior Developer

2019-11-30
23,000,000 - 46,000,000

Backend Developer (Python/ NodeJS)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000