Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

TRẦN TIẾN LONG

TRẦN TIẾN LONG

IT Viet

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc

HR freelancer

Kỹ năng: PHPNodeJSASP.NET

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 8 Kết quả tìm kiếm.

Senior NodeJS Developers

31-07-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình viên Website

31-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Junior NodeJS Developers

31-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên Senior Front-end

NIW

30-08-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Lập trình React JS, Node JS

30-07-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Lập trình viên NodeJS

NIW

30-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000

Web Technical Leader

15-07-2020
25,000,000 ~ 35,000,000
hot

Nodejs Developer

30-08-2020
20,000,000 ~ 25,000,000