Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "NodeJS"

Có 21 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Kỹ năng: NodeJSHTML5

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "NodeJS"

Có 14 Kết quả tìm kiếm.

Junior/Middle NodeJS Developer (ĐN)

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior/Leader NodeJS (HCM)

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

NodeJS Developer

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Technical Leader (NodeJS/PHP)

30-06-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Front-end Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Sr. Back-End Engineer (NodeJS)

30-04-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

NodeJS/Fullstack (NodeJS/ReactJS)

31-05-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

PHP Junior

30-05-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Web Technical Leader

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Backend Developer (Express, NestJS)

31-05-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

NodeJs Developer

30-04-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Senior Javascript Developer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Senior Fullstack Engineer

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000