Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "QA"

Có 30 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Mạnh Cương

Nguyễn Mạnh Cương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nam Đỗ

Nam Đỗ

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đăng Trường

Nguyễn Đăng Trường

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Minh Sang

Trần Minh Sang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Đoàn Trung Đức

Đoàn Trung Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 3 năm

Đỗ Thị Huế

Đỗ Thị Huế

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Huỳnh Thanh Quy

Huỳnh Thanh Quy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm