Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "QA"

Có 30 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Nguyệt Nga

Bùi Nguyệt Nga

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Đặng Thị Thắm

Đặng Thị Thắm

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cao Hoàng Uyên Châu

Cao Hoàng Uyên Châu

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Linh

Phạm Linh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trần Văn Thuận

Trần Văn Thuận

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Lan Phương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Tùng

Phạm Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 4 năm