Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "QA"

Có 29 Kết quả tìm kiếm.

Thùy Ngân

Thùy Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lương Nguyễn Thu Hà

Lương Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Trương Thị Quỳnh Trang

Trương Thị Quỳnh Trang

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

Kỹ năng: QAQCTesterTeamLead

Kinh nghiệm: 4 năm

Bùi Nguyệt Nga

Bùi Nguyệt Nga

Kỹ năng: QAQCTester

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "QA"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

[HN] Trưởng phòng An toàn thông tin

29-02-2020
20,000,000 - 35,000,000