Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Thiết kế hệ thống"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Ngọc Tân

Lê Ngọc Tân

Trần Linh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Thiết kế hệ thống"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Senior Java Dev

31-08-2021
35,000,000 ~ 40,000,000

Trưởng phòng Platform

31-08-2021
25,000,000 ~ 35,000,000