Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Thiết kế hệ thống"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Ngọc Tân

Lê Ngọc Tân

Trần Linh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Thiết kế hệ thống"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.