Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 69 Kết quả tìm kiếm.

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Java developer Back end

Huy Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đặng Sơn Tùng

Đặng Sơn Tùng

Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh Thiện Nhơn

Huỳnh Thiện Nhơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

DBA

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

Thực tập sinh CNTT

2019-11-30
Thương lượng

IT System Administrator

2019-11-25
Thương lượng

DevOps Engineer

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình C# ASP.NET MVC

2019-11-30
7,000,000 - 15,000,000

Lập trình C# winform

2019-11-30
7,000,000 - 18,000,000