Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 80 Kết quả tìm kiếm.

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Nguyễn Tô Vân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Hà Trọng Vũ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Ngô Thị Quỳnh Hương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.