Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 78 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Phạm Phương Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Bùi Ngọc Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Nguyễn Hữu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ngô Duy Phương

Ngô Duy Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Cơ sở dữ liệu"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Developer/Data warehouse - BI

09-04-2020
Thương lượng

DBA

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000