Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "IT Support/Network"

Có 239 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Thế Cường

Nguyễn Thế Cường

Nguyễn Thế Cường

Kỹ năng: IT Support/Network

Kinh nghiệm: 3 năm

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Văn Quang

Trương Văn Quang

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phan Tấn Tài

Phan Tấn Tài

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Mỹ Hằng

Trịnh Mỹ Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Chử Quốc Phương

Chử Quốc Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Vi Văn Thông

Vi Văn Thông

Kinh nghiệm: 1 năm