Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "IT Support/Network"

Có 209 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Văn Trung

Phạm Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trần Nghi Thức

Trần Nghi Thức

Rosa Khieu

Kỹ năng: IT Support/Network

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Văn Quang

Trương Văn Quang

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hùng Triết

Võ Hùng Triết

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Minh Đức

Đặng Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Bùi Minh Chiến

Bùi Minh Chiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "IT Support/Network"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.