Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Other"

Có 206 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trương Văn Quang

Trương Văn Quang

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hùng Triết

Võ Hùng Triết

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Minh Đức

Đặng Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Bùi Minh Chiến

Bùi Minh Chiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vũ Minh Sang

Lê Vũ Minh Sang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Kiên Cường

Nguyễn Kiên Cường

Kinh nghiệm: 4 năm