Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Other"

Có 237 Kết quả tìm kiếm.

Trương Văn Quang

Trương Văn Quang

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Tả Đăng Phong

Tả Đăng Phong

Tả Đăng Phong

Kỹ năng: Other

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Vương Thái Châu

Vương Thái Châu

Vương Thái Châu

Kỹ năng: Other

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Tấn Tài

Phan Tấn Tài

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trịnh Mỹ Hằng

Trịnh Mỹ Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Chử Quốc Phương

Chử Quốc Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Vi Văn Thông

Vi Văn Thông

Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Other"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Lập trình Game

2019-10-26
3,000,000 - 10,000,000