Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Other"

Có 205 Kết quả tìm kiếm.

Trương Văn Quang

Trương Văn Quang

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Thị Thảo

Trương Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Võ Hùng Triết

Võ Hùng Triết

Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Minh Đức

Đặng Minh Đức

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Bùi Minh Chiến

Bùi Minh Chiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Vũ Minh Sang

Lê Vũ Minh Sang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Kiên Cường

Nguyễn Kiên Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Phạm Đức Huy

Phạm Đức Huy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Other"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Technical Leader

31-12-2021
35,000,000 ~ 40,000,000