Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "SECURITY"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Ngọc Tân

Lê Ngọc Tân

Trần Linh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "SECURITY"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Cyber Security Engineer (Appsec)

30-10-2020
20,000,000 ~ 30,000,000