Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "SECURITY"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Ngọc Tân

Lê Ngọc Tân

Trần Linh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "SECURITY"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Senior Security Engineer (HCM)

31-10-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

Senior Security Engineer

30-09-2021
40,000,000 ~ 50,000,000