Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Python Developer

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Software Engineer

30-11-2021
400,000 ~ 450,000

Backend Developer

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Data Engineer

31-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Technical Manager (ETL)

31-12-2021
60,000,000 ~

Python (Senior)

30-11-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Middle/Senior Backend Developer

30-11-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Back-end Dev (onsite Mỹ Đình)

30-11-2021
10,000,000 ~ 20,000,000