Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Đỗ Hồng Minh

Đỗ Hồng Minh

Đỗ Hồng Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Lê Ngọc Phúc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.