Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

Senior Web Developer (HCM)

01-05-2020
40,000,000 ~ 50,000,000

Lập trình viên PHP

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Full-Stack Developer

01-05-2020
18,000,000 ~ 35,000,000

Tuyển Gấp Lập Trình Viên Python

01-05-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

Developers (Java/Python)

01-05-2020
Thương lượng

Backend Developer (Python/ NodeJS)

01-05-2020
15,000,000 ~ 20,000,000