Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 15 Kết quả tìm kiếm.

Python Developer

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

Web Technical Leader

2019-11-30
25,000,000 - 30,000,000

Thực tập sinh CNTT

2019-11-30
Thương lượng

Senior Web Developer (Ruby/ Python/ C++)

2019-11-30
40,000,000 - 50,000,000

ODOO INTERN

2019-11-30
Thương lượng

Lập trình viên PHP

2019-11-30
20,000,000 - 30,000,000

Backend Developer

2019-11-30
12,000,000 - 20,000,000

Full-Stack Developer

2019-11-30
18,000,000 - 35,000,000

Tuyển Gấp Lập Trình Viên Python

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

MasterCoder/Senior Developer

2019-11-30
23,000,000 - 46,000,000

Developers (Java/Python)

2019-11-30
Thương lượng

Backend Developer (Python/ NodeJS)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000