Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Software Engineer (Python)

31-10-2020
30,000,000 ~ 35,000,000

Python Developer

31-10-2020
20,000,000 ~ 25,000,000

BACK-END DEVELOPER

15-10-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

Researcher

15-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Solutions Architect – Targeted Platform

30-10-2020
35,000,000 ~ 45,000,000

Backend - Web crawler (Python)

30-11-2020
10,000,000 ~ 20,000,000

Junior Data Engineer

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Data Engineer

30-11-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Backend Dev ( Python, Golang )

31-12-2020
25,000,000 ~ 30,000,000