Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Automation Test

31-08-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

BACKEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Backend Developer

07-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Back-end Dev (onsite Mỹ Đình)

30-09-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Fullstack Developer ( ReactJs)

31-07-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Junior Python Developer

17-09-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Fresher Python Developer

19-09-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Junior Data Engineer

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Data Engineer

30-09-2021
30,000,000 ~ 40,000,000