Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Python"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Đức Vũ Tuấn

Lương Nhất Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Pham Que

Nguyen Thi Luyn

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Hà Bảo Trọng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đinh Quang Vũ

Đinh Quang Vũ

Vũ Đinh Quang

Kỹ năng: SECURITYPython

Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Trọng Tiến

Phan Trọng Tiến

Kỹ năng: PythonEmbedded

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "Python"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

hot

Senior Backend Developer (Python)

30-07-2020
25,000,000 ~ 30,000,000

Junior Backend Developer (Python)

30-07-2020
15,000,000 ~ 20,000,000