Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Nguyễn Chánh Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 14 Kết quả tìm kiếm.

[FPT Corporation] Developer

2019-11-30
25,000,000 - 30,000,000

Front-end Developer (ReactJS)

2019-12-31
15,000,000 - 20,000,000

Web Developer (Nodejs/ Reactjs/ Vuejs)

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

React JS

OWS

2019-11-30
Thương lượng

Front-end developer

2019-11-26
20,000,000 - 25,000,000

JAVA INTERN

TDT

2019-11-30
Thương lượng

Front-end Developer (React JS)

2019-11-30
20,000,000 - 25,000,000

Front-end Developer (ReactJS, NodeJS, NextJS)

NBM

2019-11-30
10,000,000 - 25,000,000

Mobile Developer

2019-11-30
10,000,000 - 20,000,000

Frontend Developer

2019-11-30
10,000,000 - 25,000,000

Front-End Developer

2019-11-30
1,000,000 - 19,000,000