Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Chánh Hiếu

Nguyễn Chánh Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 9 Kết quả tìm kiếm.

Senior Back-end Developer

21-01-2020
20,000,000 - 25,000,000

Lập trình viên React Native

29-02-2020
20,000,000 - 25,000,000

SENIOR FRONTEND DEVELOPER (REACTJS)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

SENIOR BACKEND DEVELOPER (SPRING BOOT)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000

Thực tập sinh React

30-01-2020
5,000,000 - 7,000,000

FRESHER REACT JS

30-01-2020
7,000,000 - 10,000,000

Front-end Developer (ReactJS)

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

Web Developer (Nodejs/ Reactjs/ Vuejs)

29-02-2020
15,000,000 - 20,000,000

Front-end Developer (React JS)

29-02-2020
25,000,000 - 30,000,000