Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Tuấn Vương

Lê Tuấn Vương

Le Tuan Vuong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 10 Kết quả tìm kiếm.

hot

Front-end ReactJS

31-10-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

ReactJS Developer (Remote Fulltime)

30-11-2020
25,000,000 ~ 35,000,000

Shopify Developer

30-11-2020
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Frontend Developer

30-10-2020
30,000,000 ~ 40,000,000

Frontend Dev ( ReactJS )

31-12-2020
20,000,000 ~ 30,000,000

Senior ReactJS Developer

30-11-2020
20,000,000 ~ 25,000,000