Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 12 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

S.Loliud

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Tuấn Vương

Lê Tuấn Vương

Le Tuan Vuong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

FULL-STACK DEVELOPER

31-01-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

ReactJs Developer

31-03-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Front end Developer (ReactJs)

31-01-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Fullstack Developer ( ReactJs)

28-02-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Senior Javascript Developer

28-02-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Shopify Developer

31-01-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior ReactJS Developer

28-02-2021
20,000,000 ~ 25,000,000

PHP Laravel Developers

28-02-2021
10,000,000 ~ 20,000,000
hot

Front-end ReactJS

28-02-2021
20,000,000 ~ 30,000,000