Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Tuấn Vương

Lê Tuấn Vương

Le Tuan Vuong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 25 Kết quả tìm kiếm.

Front-end ReactJS

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Fullstack Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Frontend Developer

31-08-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Frontend Developer

30-09-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

FRONTEND DEVELOPER

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Software Engineer (Frontend)

31-07-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

FULLSTACK DEVELOPER (ĐN)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Full Stack Developer

31-08-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

FRESHER SHOPIFY DEVELOPER

31-08-2021
7,000,000 ~ 10,000,000

Senior ReactJS (onsite Duy Tân)

30-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

ReactJS Developer (onsite Duy Tân)

31-08-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

NodeJS/Fullstack (NodeJS/ReactJS)

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Frontend Developer

22-09-2021
20,000,000 ~ 30,000,000