Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Tuấn Vương

Lê Tuấn Vương

Le Tuan Vuong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 23 Kết quả tìm kiếm.

React JS Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Frontend

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Ruby on Rails Developer

30-06-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Front-end Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior Frontend Developer

30-06-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Sr. Web Developer (React JS)

30-04-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

ReactJS Dev

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Senior ReactJS (onsite Duy Tân)

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

ReactJS Developer (onsite Duy Tân)

30-04-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

NodeJS/Fullstack (NodeJS/ReactJS)

31-05-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Frontend Developer

30-04-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Web Technical Leader

31-12-2021
40,000,000 ~ 50,000,000

ReactJS Senior

31-05-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

ReactJS Junior

31-05-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Lead ReactJS Developer - Upto $1500

31-05-2021
25,000,000 ~ 35,000,000