Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "ReactJS"

Có 11 Kết quả tìm kiếm.

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Lê Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Khuất Đức Thiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Văn Lượng

Kỹ năng: ReactJSHTML5CSS3

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Vũ Việt Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phan Huy Hoàng

Phan Huy Hoàng

Huy Hoàng Phan

Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Lê Phú Hảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Lê Tuấn Vương

Lê Tuấn Vương

Le Tuan Vuong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kỹ năng: NodeJSReactJS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "ReactJS"

Có 29 Kết quả tìm kiếm.

Senior Frontend Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

Frontend Dev

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Fullstack Web Dev

31-12-2021
25,000,000 ~ 35,000,000

JUNIOR FULLSTACK WEB DEVELOPER

31-12-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Senior Frontend Engineer

30-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

REACTJS DEVELOPER

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Techlead

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000

Technical leader Nodejs/Reactjs

31-12-2021
30,000,000 ~ 35,000,000

Senior Fullstack

31-12-2021
35,000,000 ~ 45,000,000

Frontend JS Developer

30-11-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Lead Engineer

31-12-2021
60,000,000 ~

Front-end ReactJS

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Frontend Developer

30-11-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

FRONTEND DEVELOPER

31-12-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

FULLSTACK DEVELOPER (ĐN)

31-12-2021
20,000,000 ~ 30,000,000

Full Stack Developer

30-11-2021
35,000,000 ~ 45,000,000