Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "PostgreSql"

Có 3 Kết quả tìm kiếm.

Phạm Sỹ Hưng

Phạm Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "PostgreSql"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Senior Java Dev

30-11-2021
30,000,000 ~ 40,000,000