Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Oracle"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Oracle"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Java Dev

30-11-2020
10,000,000 ~ 15,000,000