Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Oracle"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Oracle"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Java Dev (onsite Lê Ngọc Hân)

30-06-2021
10,000,000 ~ 15,000,000

Java Dev (onsite Trần Hưng Đạo)

30-06-2021
10,000,000 ~ 15,000,000