Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Oracle"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Oracle"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Java Dev (onsite Ngân hàng)

31-03-2021
15,000,000 ~ 20,000,000