Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Oracle"

Có 1 Kết quả tìm kiếm.

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Trương Cẩm Vân

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Oracle"

Có 4 Kết quả tìm kiếm.

BACKEND DEVELOPER

2019-11-18
Thương lượng

IT SOFTWARE

HRS

2019-11-30
15,000,000 - 20,000,000

Lập trình viên Java

2019-11-30
12,000,000 - 18,000,000

Java core

DCV

2019-11-30
14,000,000 - 25,000,000