Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Unity"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

Lê Quang Dũng

Lê Quang Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Chu Văn Thấm

Chu Văn Thấm

Kinh nghiệm: 4 năm

Trịnh Xuân Nam

Trịnh Xuân Nam

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thái Đình Ly

Thái Đình Ly

Kỹ năng: ASP.NETC++JavaC#Unity

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Unity"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Unity Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

GAME MOBILE

31-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Fresher Unity Game Developer

19-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Backend Game Developer

31-07-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

Unity Developer

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000