Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Unity"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Công Minh

Hồ Công Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phạm Thị Thanh Nga

Phạm Thị Thanh Nga

Kỹ năng: Unity

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Dương Hà Anh

Dương Hà Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Hồng

Nguyễn Văn Hồng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lê Hoài Hậu

Lê Hoài Hậu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nguyễn Đức Khôi

Nguyễn Đức Khôi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Unity"

Có 6 Kết quả tìm kiếm.

Unity Developer

30-06-2021
15,000,000 ~ 25,000,000
hot

GAME MOBILE

31-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Fresher Unity Game Developer

19-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Backend Game Developer

31-07-2021
25,000,000 ~ 30,000,000

Unity Developer

31-07-2021
20,000,000 ~ 30,000,000