Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Unity"

Có 23 Kết quả tìm kiếm.

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Anh Tâm

Nguyễn Anh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chuyên

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Duy Khánh

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Vĩnh Hảo

Lê Vĩnh Hảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Danh sách công việc có kỹ năng "Unity"

Có 2 Kết quả tìm kiếm.

Game Developers (Unity, C#)

31-03-2020
15,000,000 - 20,000,000

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH GAME

29-02-2020
8,000,000 - 25,000,000