Kỹ năng

Danh sách hồ sơ ứng viên có kỹ năng "Unity"

Có 24 Kết quả tìm kiếm.

Trần Đức Long

Trần Đức Long

Long Trần Đức

Kỹ năng: C#Unity

Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Anh Tâm

Nguyễn Anh Tâm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chuyên

Nguyễn Chuyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Đào Duy Khánh

Đào Duy Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Lê Ngọc Nguyên

Lê Ngọc Nguyên

Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Danh sách công việc có kỹ năng "Unity"

Có 5 Kết quả tìm kiếm.

Fresher Unity Game Developer

19-07-2021
15,000,000 ~ 20,000,000

Unity Developers

30-06-2021
10,000,000 ~ 20,000,000

Backend Game Developer

31-07-2021
15,000,000 ~ 25,000,000

Unity Developer

31-07-2021
20,000,000 ~ 25,000,000